Прейскурант цен на
услуги по организации
медицинской помощи